График на курсове

НТС – ДОБРИЧ предлага обучения по ОП РЧР 2014-2020 с Ваучери, за безработни и заети лица.

Обученията са по Професионални направления и Ключова компетентност.

16 май 2017
Стартира група за обучение по ключова компетентност – КК4 „Дигитална компетентност“