Център за професионално обучение

ТО на НТС гр. Добрич

Лиценз № 200912776 , Издаден на Център за професионално обучение към „ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ“, гр. Добрич,на основание чл. 42, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със заповед № 781 / 22.07.2009 год. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Седалище и адрес: гр. Добрич 9300, ул. „Независимост“ № 14

Предлагаме Ви следните професии и специалности, групи от по 10 – 12 човека.

1. Професия „Графичен дизайнер“, код 213070,
1.1. Специалност „Графичен дизайн“, код 2130701, трета степен на професионална квалификация;

2. Професия „Оперативен счетоводител“, код 344030,
2.1. Специалност „Оперативно счетоводство“, код 3440301, трета степен на професионална квалификация;

3. Професия „Касиер“, код 345060,
3.1. Специалност „Касиер“, код 3450601, първа степен на професионална квалификация;

4. Професия „Офис – мениджър“, код 346010,
4.1. Специалност „Бизнес администрация“, код 3460101, трета степен на професионална квалификация;

5. Професия „Офис – секретар“, код 346020,

5.1. Специалност „Административно обслужване“, код 3460201, втора степен на професионална квалификация;

6. Професия „Оператор на компютър“, код 482030,
6.1. Специалност „Текстообработване“, код 4820301, първа степен на професионална квалификация;

7. Професия „Машинен моньор“, код 521040
7.1. Специалност „Металорежещи машини“, код 5210414, втора степен на професионална квалификация;
7.2. Специалност „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработваща промишленост“, код 5210416, втора степен на професионална квалификация;

8. Професия „Заварчик“, код 521090.
8.1. Специалност „Заваряване“, код 5210901, първа степен на професионална квалификация;

9. Професия „Шлосер“, код 521110,
9.1. Специалност „Шлосерство“, код 5211101, втора степен на професионална квалификация;

10. Професия „Електромонтьор“, код 522020,
10.1. Специалност „Електрически инсталации“, код 5220210, втора степен на професионална квалификация;

11. Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, код 522030,
11.1. Специалност „Топлоенергетика“, код 5220309, трета степен на професионална квалификация;

12. Професия „Огняр“, код 522060,
12.1. Специалност „Огнярство“, код 5220601, първа степен на професионална квалификация;

13. Професия „Монтьор на компютърни системи“, код 523060.
13.1. Специалност „Компютърни мрежи“, код 5230602, втора степен на професионална квалификация;

14. Професия „Монтьор на транспортна техника“, код 525020.
14.1. Специалност „Автотранспортна техника“, код 5250201, втора степен на професионална квалификация,

15. Професия „Монтьор на подемно – транспортна техника“, код 525060,
15.1. Специалност „Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“, код 5250601, втора степен на професионална квалификация;
15.2. Специалност „Подемно – транспортна техника с електрообзавеждане“, код 5250602, втора степен на професионална квалификация;

16. Професия „Хлебар – сладкар“, код 541030,
16.1. Специалност „Производство на сладкарски изделия“, код 5410302, втора степен на професионална квалификация;

17. Професия „Шивач“, код 542010,
17.1. Специалност „Шивачество“, код 5420101, първа степен на професионална квалификация;

18. Професия „Обущар“, код 542120,
18.1. Специалност „Обущарство“, код 5421201, първа степен на професионална квалификация;

19. Професия „Оператор в дървообработването“, код 543020,
19.1. Специалност „Производство на мебели“, код 5430201, втора степен на професионална квалификация;
19.2. Специалност „Производство на тапицирани изделия“, код 5430203, втора степен на професионална квалификация;

20. Професия „Строител“, код 582030,
20.1. Специалност „Кофражи“, код 5820302, втора степен на професионална квалификация;
20.2. Специалност „Армировка и бетон“, код 5820303, втора степен на професионална квалификация;
20.3. Специалност „Зидария“, код 5820304, втора степен на професионална квалификация;
20.4. Специалност „Мазилки и шпакловки“, код 5820305, втора степен на професионална квалификация;
20.5. Специалност „Вътрешни облицовки и настилки“, код 5820306, втора степен на професионална квалификация;
20.6. Специалност „Външни облицовки и настилки“, код 5820307, втора степен на професионална квалификация;
20.7. Специалност „Бояджийски работи“, код 5820309, втора степен на професионална квалификация;
20.8. Специалност „Строително дърводелство“, код 5820310, втора степен на професионална квалификация;

21. Професия „Пътен строител“, код 582060,
21.1. Специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“, код 5820601, първа степен на професионална квалификация;

22. Професия „Растениевъд“, код 621030,
22.1. Специалност „Полевъдство“, код 6210302, втора степен на професионална квалификация;
22.2. Специалност „Зеленчукопроизводство“, код 6210303, втора степен на професионална квалификация;
22.3. Специалност „Гъбопроизводство и билки, етерично – маслени и медоносни култури“, код 6210307, втора степен на професионална квалификация;

23. Професия „Фермер“, код 621060,
23.1. Специалност „Земеделец“, код 6210601, втора степен на професионална квалификация;

24. Професия „Монтьор на селскостопанска техника“, код 621080,
24.1. Специалност „Механизация на селското стопанство“, код 6210801, втора степен на професионална квалификация;

25. Професия „Работник в озеленяването“, код 622030,
25.1. Специалност „Озеленяване и цветарство“, код 6220301, първа степен на професионална квалификация;

26. Професия „Лесовъд“, код 623040,
26.1. Специалност „Горско стопанство“, код 6230401, втора степен на професионална квалификация;

27. Професия „Работник в селското стопанство“, код 623060,
27.1. Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601, първа степен на професионална квалификация;
27.2. Специалност „Дърводобив“, код 6230602, първа степен на професионална квалификация;

28. Професия „Сътрудник социални дейности“, код 762020,
28.1. Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“, код 7620201, трета степен на професионална квалификация;
28.2. Специалност „Социална работа с деца и въздрастни с увреждания и хронични заболявания“, код 7620202, трета степен на професионална квалификация;

29. Професия „Фризьор“, код 815010,
29.1. Специалност „Фризьорство“, код 8150101, втора степен на професионална квалификация;

30. Професия „Козметик“, код 815020,
30.1. Специалност „Козметика“, код 8150201, втора степен на професионална квалификация.

Вашият коментар