ОФИСИ И ЗАЛИ под наем

Офиси под наем

Етаж 2  –  Офис от 58 м² – латино танци

Етаж 3  –  Офис от 34 м²

За повече информация, оглед на офиси под наем

gsm: 0895 480 661 – Н.Кунева

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Зали под наем

Заседателна зала – 30- 50 места
Учебни зали – 8 – 20 места

За повече информация, оглед на зали, запазване на дата и час за мероприятия, срещи, презентации
моля позвънете на: 0898 776 411