За контакти

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ТО на НТС – Добрич
ул, Независимост № 14
Добрич, 9300
България

Може да се свържете с нас и на следните тел.:

0894 724 636  – Деян Дяков – Председател
0898 776 411 –   Организатор обучение

0895 480 661 – Николинка Кунева – технически сътрудник

facebook: НТС-Добрич, 

email:   ntsdobrich14@gmail.com  ;   ntsdobrich@abv.bg