За организацията

Мисия на неправителствената организация

  •  да координира усилията на своите членове, дружества за постигане на общи цели и резултати в многообразната дейност на организацията.
  • да набира, обработва и представя на своите членове, дружества – актуална информация за наши и световно научно-технически постижения.
  • да оказва съдействие и методическа помощ на своите членове, дружества при изпълнението на техните основни задачи.

Цели на организацията

Основните цели на Организацията са :

  • да отстоява интересите на своите членове пред държавни и общински орган и институции, професионално-творчески и обществени организации.
  • да утвърждава Сдружението като важна структура на гражданското общество, да повишава общественото влияние и престижа на инженерите, икономистите, специалистите от земеделието, техниците, учените и изобретателите от областта.
  • да работи за разширяване на международните контакти със сродни организации от чужбина в интерес на своите членове.