История

През 1941 год. е учредено дружество на българските техници в Добрич – първообраз на днешната Териториална организация на Научно-техническите съюзи в гр. Добрич.

На 8 март 1943 год. единадесет родолюбиви българи с престижни европейски дипломи основават Българското инженерно – архитектно дружество ( БИАД).

През 1948 год. се провежда ІІ конгрес на Съюза на БИАД .Тогава излиза и първият съюзен вестник „Техническо дело“.

През 1949 год. се провежда Учредителен конгрес на Научно-техническите съюзи.

Тези исторически факти предизвикват много размисли и положителни емоции, свързани с учредяването и развитието на НТС в Добрич.

Постепенно в годините дейността на организацията е изцяло насочена към нейните членове.ТО на НТС паследователно се отваря към гражданството , като предоставя услуги, свободен поток от информация, висококачествено обучение на отделни граждани и бизнес обществото в Добрич и региона.

През 2006 година НТС чества 65 – годишнина от своето основаване. Тогава се полага и барелефът на проф. Иван Попов – на който Домът носи името.

Управителния съвет, административното ръководсво и колективът на ТО на НТС – Добрич, обединени от добронамереност и благородни идеи, влагат своя професионализъм и интелект за достойно участие в многообразния научно-приложен, творчески и стопански живот на град Добрич и региона.