Структура

Органи на НТС

Управителен съвет
Териториалната организация се представлява от Управителен съвет, в състава на който влизат:
1. Иван Стоянов Колев – Председател
2. Кръстинка Иванова Попова – Секретар
3. Йордан Иванов Бахов
4. Нели Николаева Господинова
5. Костадин Великов Костадинов
6. Деян Христов Дяков
7. Добринка Динева Стоилова

Дружества и членове към Териториалната Организация:
ДРУЖЕСТВО „ЛОГИСТИКА, СПЕДИЦИЯ, ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ“
ДРУЖЕСТВО  „СТРОИТЕЛСТВО“
ДРУЖЕСТВО „ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЕУСТРОЙСТВО“
ДРУЖЕСТВО „ИКОНОМИКА“
ДРУЖЕСТВО „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“
ДРУЖЕСТВО „ПРОЕКТАНТ“

Общинска организация към ТО на НТС – гр. Ген. Тошево

Индивидуални към ТО на НТС – гр. Добрич

Вашият коментар