Структура

Органи на НТС :  Управителен съвет и Общо събрание

Управителен съвет в състав:

Председател на УС на НТС:  арх. Емилия Добрева Ганева-Николова

Секретар на УС на НТС:  Деян Христов Дяков

Членове на УС на НТС:   инж. Кръстинка Иванова Попова
                                                          Валентин Мирчев Димитров
                                                          Нели Николаева Господинова
                                                          Славка Павлова Недева
                                                          Добринка Динева Стоилова

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Дружества и членове към Териториалната Организация:
ДРУЖЕСТВО „ЛОГИСТИКА, СПЕДИЦИЯ, ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ“
ДРУЖЕСТВО  „СТРОИТЕЛСТВО“
ДРУЖЕСТВО „ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЕУСТРОЙСТВО“
ДРУЖЕСТВО „ИКОНОМИКА“
ДРУЖЕСТВО „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“
ДРУЖЕСТВО „ПРОЕКТАНТ“
Общинска организация към ТО на НТС – гр. Ген. Тошево
Индивидуални членове към ТО на НТС – гр. Добрич

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Център за професионално обучение към ТО на НТС – Добрич

ЛИЦЕНЗ