Структура

Органи на НТС – Управителен съвет, Общо събрание.

Управителен съвет в състав:
1. Деян Христов Дяков – Председател
2. Кръстинка Иванова Попова
3. Йордан Иванов Бахов
4. Нели Николаева Господинова
5. Славка Павлова Недева
6. Емилия Добрева Ганева-Николова
7. Добринка Динева Стоилова
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Дружества и членове към Териториалната Организация:
ДРУЖЕСТВО „ЛОГИСТИКА, СПЕДИЦИЯ, ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ“
ДРУЖЕСТВО  „СТРОИТЕЛСТВО“
ДРУЖЕСТВО „ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЕУСТРОЙСТВО“
ДРУЖЕСТВО „ИКОНОМИКА“
ДРУЖЕСТВО „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“
ДРУЖЕСТВО „ПРОЕКТАНТ“
Общинска организация към ТО на НТС – гр. Ген. Тошево
Индивидуални членове към ТО на НТС – гр. Добрич

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Център за професионално обучение към ТО на НТС – Добрич

ЛИЦЕНЗ