Курс „WordPress“

През м. Юли НТС гр. Добрич организира едноседмичен курс за учители за създаване на уеб сайтове с помощта на WordPress. По време на курса бяха усвоени основни необходими познания свързани с използването на системата и създаването на уеб сайт.

По време на курса всеки едни трябваше да разработи свой собствен уеб сайт (проект) на свободна тематика. Резултатите са повече от добри.

Списък с проектите:
Борислава Джамбазова