Михаел Михалев

НТС Добрич е една добра образователна институция, която подкрепя младите и им дава поле за изява, където те могат, както да се обучават, така и те самите да обучават.