м.МАРТ 2023 г.

За всички желаещи да се запишат в група за преквалификация и защита на знанията за курс ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ /ФАДРОМА/, МОТОКАР И ЕЛЕКТРОКАР се набират групи.

Свържете се с нас : ТО на НТС-Добрич

ул.Независимост 14, ет.4, офис 402

тел. 0898 776 411