Обучение за придобиване/актуализиране на правоспособност за работа с МОТОКАРИ

ЦПО към Сдружение ТО на НТС гр. Добрич набира желаещи за включване в обучение за придобиване/актуализиране на правоспособност за работа с МОТОКАРИ.

Обучението е по програма на Министерство на образованието. Завършилите курса получават Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Монтьор на подемно – транспортна техника“ и Свидетелство за правоспособност за работа с мотокар.

Необходими документи за записване: 1. копие от Диплом за завършено образование ( Свидетелство за завършен първи гимназиален етап- минимум 10-ти клас); 2. медицински документ, доказващ че включването в курс за работа с мотокари не е противопоказано за кандидата; 3. снимки паспортен формат – 3 бр.

Форма на обучение: дневна, вечерна, индивидуална. Обучението завършва с изпити по теория и практика. Изпитът по теория е писмен (тест). Изпитът по практика е по изпитно задание.

Цена на курса : 500 лв.

За повече информация: 0898776411 Д. Бонева