ПОКАНА

КУРС „ЗЪРНОСЪХРАНЕНИЕ, ЗЪРНОПРЕРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ“ от 17.01.2022 год. – 21.01.2022 год.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА 0898776411, или в ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – ДОБРИЧ, ул.НЕЗАВИСИМОСТ 14, ет.402