УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ ПО ОП „РЧР“ 2014-2020

Участвайте в обучение с ваучери, по Оперативна програма за Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

Изберете си:

 ~ Професия и специалност за професионално обучение.

или

~  Теми по Ключови компетентности.